برچسب: بیمارستان

  • اهمیت برنامه روابط‌عمومی بیمارستان ، مخاطبان و روش های توزیع

    اهمیت برنامه روابط‌عمومی بیمارستان ، مخاطبان و روش های توزیع

    هر بیمارستان باید یک برنامه روابط‌عمومی جاری داشته باشد که اهداف و نتایج مورد نظر را برای مدت سه ‌تا پنج سال طرح‌ریزی کند. هنگامی که یک برنامه روابط عمومی در حال انجام است، برنامه‌ریزی و به روز رسانی دوره‌ای آن حیاتی است.

  • بررسی نقش روابط عمومی در بیمارستان ها

    بررسی نقش روابط عمومی در بیمارستان ها

    بیمارستان شامل کارکنان، بیماران، بستگان، بازدیدکنندگان و هیئت‌مدیره می‌شود، درحالی‌که تک تک این افراد خود در گروه‌های دیگری در سایر سازمان‌های دولتی و اجتماعی هستند که عملکرد مجموعه بیمارستان، برخورد کارکنان، شکل ظاهری و دیگر موارد مورد بحث در این بررسی می‌تواند تصویری از بیمارستان در ذهن آنها ایجاد نماید.