برچسب: انتخابات نظام پرستاری

  • هیچ نهاد یا شخصیتی نمی‌تواند صحنه انتخابات نظام پرستاری را به مخاطره بیندازد

    هیچ نهاد یا شخصیتی نمی‌تواند صحنه انتخابات نظام پرستاری را به مخاطره بیندازد

    « سازمان نظام پرستاری موروثی نبوده و هیچ نهاد یا شخصیتی نمی‌تواند در جهت دستیابی به مطامع حزبی و شخصی خود صحنه انتخابات را به صحنه درگیریهای شخصی خود مبدل ساخته و انتخابات آزاد نظام پرستاری را به مخاطره بیندازد. » احمد عامری، مدیر اجرائی نخستین جشنواره وبلاگ نویسی پرستاری ایران و نماینده انجمن پرستاری […]

  • وبلاگ‌‏های پرستاری در انتخابات نظام پرستاری نقش مهمی خواهند داشت

    وبلاگ‌‏های پرستاری می‌‏توانند در جهت معرفی نامزدهای انتخابات نظام پرستاری هیات مدیره خود نقش مهمی داشته و در جهت معرفی توانمندی‌‏ها ، سوابق و فعالیت‌‏های نامزدهای انتخابات نظام پرستاری تلاش نمایند. به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد عامری، مدیر اجرایی اولین جشنواره وبلاگ نویسی پرستاری، با اشاره به انتخابات نظام پرستاری و جشنواره وبلاگ نویسی پرستاری […]