آیا می دانید پرستار کیست؟


آیا می دانید سلامتی، رکن اساسی پویایی و پیشرفت جوامع، و محور اصلی سلامتی در تمام سطوح آن پرستاری است؟ برای حفظ این حرفه حساس چه برنامه‌ای دارید؟!
به گزارش سرویس نگاهی به وبلاگ‌های خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد عامری در وبلاگ خود به نشانی http://ino.blogfa.com مطلبی درباره‌ی حرفه پرستاری نوشته است که در ادامه می‌خوانید:
آیا می‌دانید …؟

آیا می‌دانید سلامتی رکن اساسی پویایی و پیشرفت جوامع است؟

آیا می‌دانید محور اصلی سلامتی در تمام سطوح آن پرستاری است؟

آیا می‌دانید چند درصد از مراکز درمانی دچار کمبود نیروی پرستاری است؟

آیا می‌دانید تمام دانش و مهارت پزشکان ما بدون ارایه اقدامات مناسب و به موقع پرستاری در سلامت جامعه می‌تواند موثر باشد؟

آیا می‌دانید مراکز درمانی چه تعداد نیروی پرستاری کم دارند؟

آیا می‌دانید کشورهای بیگانه بدون هیچ هزینه‌ای به راحتی به جذب این نیروهای متخصص مشغولند؟

آیا می دانید حداقل استاندارد جهانی تعداد پرسنل پرستاری در هر بخش چقدر است؟

آیا می‌دانید چقدر با حداقل استاندارد جهانی فاصله دارید؟

آیا می‌دانید در بخش های ویژه نظیر ICU – CCU و … در تمام ساعات شب فقط پرستار است که می تواند به کمک بیماران بشتابد؟

آیا می‌دانید مهمترین عامل نجات بیماران در لحظات بحرانی حضور ذهن و سرعت عمل پرستار است؟

آیا می‌دانید اغلب پرستاران از کمبود استراحت، دائم رنج می برند؟

آیا می‌دانید بیمارستان بدون پزشک، بدون امکانات و غیره می‌تواند بیمارستان بماند یا لااقل زمانی نه چندان کوتاه دوام بیاورد اما حتی یک دقیقه هم نمی توان بیمارستان را بدون پرستار تصور نمود؟

آیا می دانید اغلب پرستاران ما به علت سنگینی کار بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، وقت هیچ گونه مطالعه‌ای ندارند؟

برای حفظ این حرفه حساس چه برنامه‌ای دارید؟!